1. Właścicielem strony, w tym galerii , jest Karolina Czerwińska, zw. dalej też Galerią .

2. Karolina Czerwińska nie jest stroną umowy z Klientem – odbiorcą utworów, jest nim co do zasady bezpośrednio dany twórca- Autor prac. Karolina Czerwińska – jedynie pośredniczy przy zawieraniu umów Klientów z Autorami , w tym za pośrednictwem niniejszej strony, za wyjątkiem , gdy co innego wynika ze wskazań w opisach produktów, Usług.

3. Klientem , czy Autorem utworów może być podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Galeria zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części Usług, czy oferty prezentowanej na stronie czy zmian asortymentu lub innych parametrów utworów i cen bez podania przyczyny.

5. Galeria dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie zdjęcia i opisy utworów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

6. Galeria nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej produktów zawartych na stronie internetowej , a jedynie za pośrednictwem sprzedaży internetowej.

7. Prawa autorskie – zamieszczone wzory, utwory podlegają ochronie prawej wynikającej z prawa autorskiego. Kopiowanie lub przetwarzanie wzorów zamieszczonych na stronach Galerii w jakikolwiek sposób jest zabronione.

8. Poprzez akceptację Regulaminu, każdy jego Użytkownik , wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Karolinę Czerwińską i podmioty realizujące przedmiot umowy danych osobowych Użytkownika podanych na formularzu zamówienia czy odpowiednich umowach w stopniu niezbędnym dla celów realizacji przedmiotu umowy, oraz w celach podatkowych jak i archiwalnych przez czas konieczny - wynikający z przepisów prawa - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy Użytkownik ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o usunięcie jego danych osobowych.>>Rodo