Polityka Prywatnosci

Karoliny Czerwińskiej  prowadzącej  działalność gospodarczą pod firmą: Evenflow studio Karolina Czerwińska, ul. Sucharskiego 41, 61-419 Poznań, NIP 7831448936 Informacje o przetwarzaniu danych 

 

Powołując się na art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. dalej RODO, informuję, iż: 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest  Karolina Czerwińska  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Evenflow studio Karolina Czerwińska, ul. Sucharskiego 41, 61-419 Poznań, NIP 7831448936, e-mail kontakt@https://www.evenflowstudio.com.eu  tel +48 666 206 775

 

Pani/a dane  osobowe będą przetwarzane w celu : 

- w razie zawarcia  umowy, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych. Podstawa prawna przetwarzania danych toart. 6 ust.1 lit.b RODO (tj.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 

- dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych , jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną. Podstawa prawna przetwarzania danych to  art. 6, ust. 1 lit. a  RODO( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, lub odpowiednio art. 6 ust.1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ), 

- przekazania  innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu - z art. 6ust.1 lit. a RODO- tj. udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą. 

 1. Dane mogą być przekazanepodmiotom współpracującym  z Administratorem,w szczególności w zakresie:  wykonania umowy, jak i obsługujących  Administratora, np. kontrahenci uczestniczący w wykonaniu łączącej strony umowy,  dostawcy usług  informatycznych, podwykonawcy. 

 1. Pani/a dane będą przechowywane przez okres  konieczny dla realizacji celu wskazanego  powyżej,  a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i  w  czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa: 

- w zakresie realizacji postanowień umownych - przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i  w  czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych -na mocy przepisów prawa, 

-w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych - przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, 

-dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną,  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą - do momentu  wycofania takiej zgody . 

 1. Ma Pan/i prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu,   wycofania, przenoszenia danych. 

 1. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wyrażona zgoda na przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania takiej zgody. 

 1. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w  Warszawie.  Polityka używania plików cookies/ciasteczek 

Poniższa Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego. Jeżeli korzystasz z serwisu www.evenflowstudio.com wyrażasz zgodę na używanie Ciasteczek zgodnie z poniższą polityką. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie Ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.evenflowstudio.com/ 

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka")? 

To informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane oraz przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać. 
  

Do czego stosowane są pliki Cookies? 

Ciasteczka są stosowane celem: 

 • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, 

 • wygody użytkowania serwisu, 

 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników, 

 • do zbierania anonimowych statystyk, 

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych. 
 
Ciasteczka używane na stronie www.evenflowstudio.com/ nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników. 
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. 
  

Z jakich plików Cookies korzystamy? 
  

Na stronie www.evenflowstudio.com mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie: 

 • sesyjne - pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki, 

 • stałe - pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne - pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia, 

Korzystając z serwisu www.evenflowstudio.com możesz otrzymać Ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Google. 
  

Usuwanie plików Cookies 
  
Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek. 
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby Ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy Ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu. 
 
Szczegółowe informacje na temat blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę Ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony. 

 

>>Rodo